Garantovani Kvalitet

Uspostavljanjem proizvodnog pogona visoke tehnologije za obradu valjaka SRSC d.o.o. u gradu Smederevo, koji je udaljen 50 km od prestonice Republike Srbije – Beograda, korporacija CHL network-Kanada dokazala je da veruje u potencijal tržišta jugoistočne Evrope konkretno regiona Balkana, pružajući najbolji kvalitet i povoljne usluge obrade valjaka brušenjem i tvrdim hromiranjem kako za potrebe svog partnera i glavnog klijenta Železaru Smederevo doo (bivši U.S.Steel Serbia doo), tako i za druge potencijalne klijente u regionu.

Sa ponosom ističemo da je SRSC d.o.o. sertifikovan za Integrisani Sistem Manedžmenta (IMS) za standarde ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 od strane svetski priznate švajcarske kompanije za sertifikaciju standarda SGS. Zato mi garantujemo kvalitetnu primenu najbolje prakse u servisiranju valjaka na jedan potpuno bezbedan način i u skladu sa zaštitom životne sredine.

Dostupnost moćne CHL svetske mreže industrije obrade valjaka, pruža kredibilitet SRSC d.o.o. da može obezbediti svojim klijentima – svetski priznato iskustvo u ovom poslu (World experience), liderstvo u regionu za orijentaciju ka kvalitetu (Path finder), fleksibilnost za zahteve kupca (Flexibility) i uspešno rešavanje problema (Problem solver).

SRSC d.o.o. sprovodi sistem menadžmenta kvalitetom koji je usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 u cilju:

  • demonstriranja sposobnosti da isporučuje proizvode usaglašene sa zahtevima korisnika i zahtevima važećih zakona, propisa i standarda;
  • povećanja zadovoljenja korisnika efektivnim sprovođenjem sistema menadžmenta kvalitetom uključujući procese stalnog
  • poboljšavanja sistema menadžmenta kvalitetom i obezbeđenjem usaglašenosti sa zahtevima korisnika i zahtevima važećih zakona i propisa.

Svi zaposleni koji izvršavaju aktivnosti koje utiču na kvalitet proizvoda su kompetentni na osnovu odgovarajućeg obrazovanja, stručnog osposobljavanja, stručnosti i iskustva. Rukovodioci smena odnosno Tim lideri odgovorni su za utvrđivanje potrebne osposobljenosti zaposlenih čiji rad utiče na kvalitet proizvoda, dok menadžment SRSC d.o.o. sprovodi obuku i druge mere radi ispunjavanja potrebne osposobljenosti i podizanja svesti zaposlenih za stalno poboljšavanje.

Kontinuirana fokusiranost SRSC d.o.o. na kvalitet svojih proizvodnih usluga sa ciljem zadovoljenja svojih klijenata prioritetno Srpske fabrike za proizvodnju čeličnih valjanih proizvoda Železare Smederevo d.o.o. (bivši U.S.Steel Serbia doo), implementirana je procesom višestruke kontrole obrađenih radnih valjaka a pre same isporuke klijentu sa rigoroznim standardom o „nula (0) reklamacija“.

Svaki potencijalno loše obrađeni radni valjak se odmah vraća na internu doradu o trošku SRSC d.o.o., a što omogućava veliku fleksibilnost u radu i kao rezultat uvek vodi ka bezuslovnim zadovoljenjem klijenta.