BRUŠENJE

Predstavlja proces kojim se površina valjka finim skidanjem materijala, izraženo u mikronima, dovodi u optimalno stanje, pri čemu se, uz poštovanje propisanih parametara (veličine hrapavosti i dubine brušenja), sprečava kasnije prskanje i pregorevanje prevlake hroma na samom valjku.

Nakon operacije valjanja, radne valjke treba prebrusiti kako bi se uklonila metalurška oštećenja sa površine valjka, čime se smanjuju kasniji troškovi, pri čemu dubina brušenja treba biti tolika da obezbedi kvalitetnu površinu valjka za naredni ciklus valjanja trake.

TVRDO HROMIRANJE

Predstavlja elektrohemijski proces u kome se pod dejstvom jednosmerne struje (DC) iz rastvora hromne kiseline izdvaja i nanosi prevlaka tvrdog hroma (Cr2O3 ili Cr6+), u cilju poboljšanja karakteristika valjaka – povećanja tvrdoće, otpornosti na habanje, abraziju, otpornosti na koroziju kao i bolje podmazivosti sa niskim opštim koeficijentom trenja.

Ograničeni vek upotrebljivosti radnih valjaka u Valjaonicama, postao je univerzalan i skup problem koji treba rešiti. Troškovi nabavke radnih valjaka, zastoj u radu Valjaonice i kvalitet finalnog valjanog proizvoda su troškovi koji su u direktnoj vezi sa vekom radnog valjka. Mnogi pristupi korišćeni su kako bi se produžilo trajanje kampanje valjanja limova primenom alternativnih materijala za izradu radnih valjaka, ali postupak tvrdog hromiranja se ipak dokazao kao najefikasniji i opšte prihvaćeni metod.

ISPITIVANJE METALA BEZ RAZARANJA

SRSC u svakodnevnoj praksi obrade valjaka primenjuje specijalna NDT (None Destructive Testing) ispitivanja tzv. „ispitivanja baz razaranja“ i to metodama ispitivanja penetrantima i ispitivanja magnetnim česticama, a koja realizuju sertifikovani inženjeri sa odgovarajućim licencama.