BRUŠENJE

Proces

Predstavlja proces kojim se površina valjka finim skidanjem materijala, izraženo u mikronima, dovodi u optimalno stanje, pri čemu se, uz poštovanje propisanih parametara (veličine hrapavosti i dubine brušenja), sprečava kasnije prskanje i pregorevanje prevlake hroma na samom valjku.

Nakon operacije valjanja, radne valjke treba prebrusiti kako bi se uklonila metalurška oštećenja sa površine valjka, čime se smanjuju kasniji troškovi, pri čemu dubina brušenja treba biti tolika da obezbedi kvalitetnu površinu valjka za naredni ciklus valjanja trake.

Oprema

SRSC doo je opremljen najsavremenijom brusilicom model WS 450 x 5500 mm CNC MonolithTM proizvedenom od strane nemačkog proizvođača mašina HERKULES Maschinenfabrik-Siegen, koja je namenski konstruisana za obradu, pre svega radnih valjaka valjaonica primenom novog sofisticiranog komjuterskog sistema koji odlikuju sledeće tehničke karaktersitike:

 • Integrisani fleksibilni sistem za kontinualno praćenje oblika valjka, tzv. “krune” (merni sistem profila valjka)
 • Integrisani sistem za momentalnu korekciju eventualnih oštećenja na valjku „u hodu“, odnosno u toku rada mašine, tokom potpuno automatizovanog procesa brušenja površine valjaka (HCC/KPM system)
 • “EddyCurrent” sistem za detekciju pukotina na valjku
 • Ultrazvučni sistem detekcije unutar materijala valjka
 • Automatska regulacija lineta/oslonaca valjka na brusilici u nekoliko osa
 • Mogućnost arhiviranja istorije, odnosno parametara brušenja valjaka (max. kapaciteta 600 valjaka)
 • Mogućnost dosledne ponovljivosti hrapavosti (Ra).
Tehničke karakteristike

Tehničke karakteristike SRSC Herkules brusilice:

 • Proizvodni kapacitet ………………… do 600 valjaka/mesečno
  (ukoliko dubina brušenja ne prelazi 0,25 mm po valjku)
 • Dim. valjaka. …………………………… Dmin.= ∅300 mm Dmax= ∅900–1080 mm, Lmax = 5500 mm (max. prečnik radnog dela i ukupna dužina valjka)
 • Dim. rukavca. …………………………… Druk.= ∅130–500 mm
  (min. i max. prečnik rukavca valjka, koje može da primi lineta)
 • Nosivost brusilice ……………………. Tmax= 12 tona
  (max. težina radnog valjka koji se može obrađivati na CNC mašini)
 • Dubina brušenja ……………………… 0,1 – 5 mm
  (0,1–0,25 mm za radne valjke HV, i 0,3–5 mm za radne valjke TV)
 • Hrapavost radne površine ………… Ra= 0,5 – 2,2 µm

TVRDO HROMIRANJE

Proces

Predstavlja elektrohemijski proces u kome se pod dejstvom jednosmerne struje (DC) iz rastvora hromne kiseline izdvaja i nanosi prevlaka tvrdog hroma (Cr2O3 ili Cr6+), u cilju poboljšanja karakteristika valjaka – povećanja tvrdoće, otpornosti na habanje, abraziju, otpornosti na koroziju kao i bolje podmazivosti sa niskim opštim koeficijentom trenja.

Ograničeni vek upotrebljivosti radnih valjaka u Valjaonicama, postao je univerzalan i skup problem koji treba rešiti. Troškovi nabavke radnih valjaka, zastoj u radu Valjaonice i kvalitet finalnog valjanog proizvoda su troškovi koji su u direktnoj vezi sa vekom radnog valjka. Mnogi pristupi korišćeni su kako bi se produžilo trajanje kampanje valjanja limova primenom alternativnih materijala za izradu radnih valjaka, ali postupak tvrdog hromiranja se ipak dokazao kao najefikasniji i opšte prihvaćeni metod.

Razvoj

Razvijena od strane korporacije CHL network iz Kanade 1965.godine, tehnologija tvrdog hromiranja je konstantno unapređivana i u upotrebi je do današnjih dana u najvećim i najznačajnijim Valjaonicama čelika i aluminijuma u svetu.

Danas, CHL raspolaže mrežom od preko 34 proizvodnih pogona u kojima se svakog dana hromira na hiljade radnih valjaka primenom ove tehnologije, kao što to čini i kompanija SRSC doo u Srbiji.

Tehnologija hromnog rastvora, koja je u vlasništvu korporacije CHL iz Kanade, odvija se pri velikim brzinama i sa velikom efikasnošću izdvajanja sloja hroma, koji je za 25% tvrđi od tradicionalnog postupka hromiranja. Potvrđeno je u praksi da upotreba CHL tehnologije tvrdog hromiranja povećava otpornost na habanje radnih valjaka za 2-3 puta, dok u isto vreme obezbeđuje kvalitet, produktivnost i smanjenje troškova proizvodnje.

SRSC proizvodna linija za tvrdo hromiranje dizajnirana je tako da omogući kontinualno kretanje radnih predmeta (valjaka) napred kroz određene elemente proizvodnog sistema, sa mogućnošću povratnog kretanja ukoliko je to neophodno.

Tehničke karakteristike

Tehničke karakteristike SRSC linije za tvrdo hromiranje:

 • Proizvodni kapacitet ………………….. do1500 valjaka/mes. (proizvodnja 24h, 7 dana/nedeljno i 365 dana/god.)
 • Max. dozvoljena težina valjka ………. Tmax= 20 tona (max. težina radnog valjka koji se može hromirati)
 • Dim. valjaka ………………………………. Dmax=∅1000 mm, Lmax=5000 mm (max. prečnik radnog dela i ukupna dužina valjka)
 • Debljina sloja hroma …………………. od 2,5 – 250 µm (prosečno 6-10 µm, za spec. zahteve i do 250 µm)
 • Tvrdoća sloja hroma …………………. 68–72 HRc (aprox. 850 – 1000 HV)
 • Tehničke karakteristike Ispravljača ……….. 0–20 V / ±15.000 A / Tiristorski Bipolarni / Vodeno hlađenje
 • Tehničke karakteristike Skrubera …………..11.500 m3/h (protok vazduha) / Vodeni Horizontalni

ISPITIVANJE METALA BEZ RAZARANJA

Proces

SRSC u svakodnevnoj praksi obrade valjaka primenjuje specijalna NDT (None Destructive Testing) ispitivanja tzv. „ispitivanja baz razaranja“ i to metodama ispitivanja penetrantima i ispitivanja magnetnim česticama, a koja realizuju sertifikovani inženjeri sa odgovarajućim licencama.

Ispitivanje Penetrantima

Ispitivanje Penetrantima – na prethodno očišćenu i odmašćenu površinu nanosi se penetrant (obično crvene boje). Nakon penetriranja u eventualnu pukotinu (vrijeme penetriranja približno je 10–15 min.), uklanja se penetrant na odgovarajući način (vodom, suvom krpom). Kod penetranata koji se uklanjaju vodom treba biti pažljiv i mlaz vode usmjeriti paralelno s površinom lima, kako mlaz vode ne bi istisnuo penetrant iz pukotine.

Nakon sušenja površine metala suvom krpom, nanosi se razvijač koji je obično bele boje a koji izvlači penetrant iz pukotine, pa je na beloj površini metala lako uočljiva crvena crta od penetranta iz pukotine. Ako postoji pukotina na ispitivanom metalu odnosno radnoj površini valjka, tada će razvijač izvući penetrant na svoju stranu, a što će se otkriti kao lako uočljiva crvena crta od penetranta iz pukotine na beloj (od razvijača) površini metala.

Ispitivanje Magnetnim česticama

Ispitivanje Magnetnim česticama – feromagnetski materijal se izloži delovanju magnetnog polja, a zatim se na površinu nanose čestice gvožđa (suve ili u tečnoj suspenziji). Greške na površini ili neposredno ispod površine metala (do 6 mm dubine) proizvode magnetne polove ili narušavaju magnetno polje tako da se te čestice grupišu na mestima tih grešaka i daju vidljivu indikaciju greške na površini materijala.