Bezbednost i zaštita na radu (BZNR)

   Serbian Roll Service Company d.o.o. primenjuje sistem menadžmenta OH&S, usaglašen sa zahtevima standarda OHSAS 18001:2007 (OH&S) u cilju povećanja sposobnosti upravljanja OH&S rizicima i poboljšavanja OH&S performansi. Sistemom menadžmenta OH&S obuhvaćeni su procesi pružanja usluga obrade i prevlačenja metala tvrdim hromiranjem proizvoda/valjaka, a koji se koriste u industriji metalurgije u proizvodnim procesima Valjaonica čelika i obojenih metala, a koji ispunjavaju zahteve korisnika i zahteve odgovarajućih propisa.
SRSC d.o.o. primenjuje sistem menadžmenta OH&S radi:

  • eliminisanja ili smanjenja rizika za zaposlene i druge zainteresovane strane koje mogu biti izložene OH&S rizicima povezanim sa njihovim aktivnostima
  • zaštite interesa SRSC d.o.o. i minimiziranja rizika poslovanja
  • implementiranja, održavanja i poboljšavanja OH&S menadžmenta
  • održavanja i stalnog poboljšavanja sistema menadžmenta OH&S
  • osiguranja usaglašenosti sa OH&S politikom i demonstriranja te usaglašenosti drugima
  • sertifkovanja OH&S sistema menadžmenta kod eksterne organizacije.

SRSC d.o.o. redovno radi sa svojim zaposlenima na podizanju njihove svesti o značaju bezbednosti i zdravlja na radu, uz konstantno obnavljavljanje potrebnih obuka iz ove oblasti svojim zaposlenima kao i redovnom informisanju o najvažnijim aspektima bezbednog rada, kako putem redovnih nedeljnih sastanaka tzv.”Kontakt Bezbednosti” tako i putem non-stop video prezentacije bezbednosnih upozorenja na TV monitoru postavljenom u hali proizvodnog pogona SRSC.

Zaštita životne sredine (ZŽS)

SRSC doo, sledeći korporacijske vrednosti matične kompanije CHL-Kanada, vrlo je odgovorna po pitanju zaštite životne sredine, naročito uzimajući u obzir upotrebu opasnih hemikalija pri procesu tvrdog hromiranja, koji je inače u potpunosti kontrolisan.

Proizvodni pogon SRSC doo izgrađen je po najvišim svetskim standardima za ovu vrstu industrije, i pri tom obezbeđuje bezbednu i zdravu radnu sredinu:

  • Kompletan pod proizvodne hale zaštićen je hemijski otpornim epoksi premazom,
  • prilično veliki i 6 m duboki bazen linije za tvrdo hromiranje, u kome se nalaze kade i druga oprema, raspolaže sa 0,8 m debelim zidovima koji su zaštićeni celom visinom adekvatnim epoksi premazom, hemijski otpornim na bilo kakvo potencijalno izlivanje opasne hemikalije direktno u zemljište.
  • Proizvodna hala je opremljena moćnim ventilacionim sistemom koji obezbeđuje konstantnu recirkulaciju svežeg vazduha, u oba pravca – od spolja ka unutrašnjosti i obrnuto.

Kao nusprodukt procesa tvrdog hromiranja, hromna isparenja se uspešno tretiraju i apsorbuju tzv. „Skruber sistemom“ – specijalnom opremom za prečišćavanje hromnih isparenja kojom hromne čestice bivaju razbijene pod dejstvom visokog pritiska Dejonizovane „Demi“ vode kroz tri etape (I faza-Separator čestica, II faza-Horizontalni vodeni Skruber i III faza-Radijalni eliminator čestica).
Efikasnost Skrubera je dokazana jer na izlazu iz Radijal Demistera izmerena koncentracija štetnih hromnih isparenja obezbeđuje emisiju čistog vazduha čije vrednosti su daleko ispod standarda Republike Srbije i EU (≤ 0,015 mg/m3).

SRSC doo primenjuje vrlo često praćenje uslova životne sredine (min. 2 puta godišnje), merenjem emisije u vazduh na Skruberu, kao i kontrolom radnih uslova unutar proizvodne hale kako bi se zaštitilo zdravlje zaposlenih.

Jedan od prioriteta SRSC doo jeste uspešno upravljanje industrijskim otpadom koji se generiše u toku proizvodnog procesa – brušenjem i tvrdim homiranjem – gde je sav otpad (čvrst i tečan) pravilno zbrinut, uskladišten, obeležen i otpremljen u odgovarajuće licencirane reciklažne centre na dalji tretman.