PRVO HROMIRANJE RADNOG VALJKA HV ŽELEZARE SD / U.S.STEEL SERBIA

Dana 09.12.2010.godine u jeku zahtevnih petomesečnih građevinskih radova na izgradnji novog pogona za obradu valjaka SRSC d.o.o. unutar hale Hladne Valjaonice  U.S.Steel Serbia d.o.o., izvršeno je prvo probno hromiranje testnog radnog valjka sa linije DCR-a.

Zahvaljujući sinhronizovanom zajedničkom radu svih podizvođača na izgradnji pogona i instalaciji opreme kako za liniju tvrdog hromiranja tako i najmodernije CNC Herkules brusilice, u teškim uslovima rada i pored određenih otežavajućih okolnosti koje su pratile ceo proces izgradnje, ipak je ispoštovan prvobitan rok da linija za hromiranje proradi početkom Decembra meseca.

Upravo tako je i bilo, dana 09.12..2010.godine uspešno je izvedeno prvo probno hromiranje radnog valjka sa linije DCR-a, pri čemu gen.menadžer SRSC d.o.o. Boban Rajković posebnu zahvalnost upućuje najpre svojim kolegama iz kanadske grupacije Court Holdings Limited koji su asistirali u relaizaciji ovog projekta: Craig Noble-u menadžer sestrinske kompanije Chrome Deposit Corporation iz SAD, Rod Bar-u menadžeru takođe sestrinske kompanije Roll Surface Technology iz Kanade, Jean Christophe Descamps-u menadžeru francuske Nord Chorme kao i Georges Penzes-u direktoru Nord Chrome filijale iz francuskog grada Floranža koja je pružila inicijalnu obuku menadžmentu i prvim zaposlenima SRSC d.o.o. tokom prvih početnih dana rada proizvodnog pogona.

Takođe, posebna zahvalnost ide Nathan Gabany-ju iz izvođačke firme IST iz Kanade kao i vodećem projektantu glavnog izvođača radova firme GLOBEX d.o.o. iz Smedereva Draganu Stevanoviću (obojica na slici sa gen. menadžerom Bobanom Rajkovićem i prvim zaposlenima SRSC d.o.o. Radomirom Mandićem i Darkom Maletićem).